top of page
photo 1.2.2022, 13.16.23.jpg

Varausehdot

KUURAPARTA A

 

 

VARAUS- JA MAKSUEHDOT

Kuuraparta A vuokraaja ja vuokranantaja (omistaja) noudattaa majoituspalvelun tilaamisessa, varaamisessa sekä tilattujen palveluiden peruuttamisessa seuraavia ehtoja, ellei erikseen toisin kirjallisesti sovita.

Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

VARAAMINEN JA MAKSU

Varauksen jälkeen asiakkaalle lähetetään sähköpostitse varausmaksu, loppumaksu ja varaus-vahvistus sekä sopimusehdot. Ennen loman alkua Ylläs Avain lähettää asiakkaalle ohjeet avainten luovutuksesta ja ajo-ohjeet mökille. Varauksen yhteydessä on myös mahdollista vuokrata liinavaatteita lisämaksusta (25€/hlö).

Varausmaksu

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut 30% ennakkomaksun. Varauksen vahvistaminen edellyttää, että varausmaksu on maksettu eräpäivään mennessä. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi viikkoa ennen oleskelun alkamista, ei ennakkomaksua peritä erikseen.

Loppumaksu

Loppulasku 70 % tulee tapahtua viimeistään kuukautta ennen oleskelun alkua tai eräpäivään mennessä. Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, vuokralle antaja voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN- tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

 

 

PERUUTUKSET

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen ilkka.karkkainen@k-supermarket.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut vuokranantajalle.

Mikäli vuokrainen osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, peruutus hyväksytään vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi lainkaan perille. Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa:

· vähintään 50 päivää ennen oleskelun alkamista, palautetaan ennakkomaksu ja loppusuoritus takaisin

· myöhemmin kuin 50 päivää ennen oleskelun alkamista veloitetaan koko vuokra

Sairaustapaus

Sairaustapauksien varalta on suositeltavaa ottaa matkavakuutus. Vuokralaisella on oikeus saada vuokranantajalle maksamansa summa takaisin, mikäli peruutus johtuu syystä, että vuokraaja itse tai hänen kanssaan samassa yhteistaloudessa elävä henkilö vakavasti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (esim. lääkärintodistus). Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai mikäli peruutus tapahtuu oleskelun aikana, ei asiakkaan maksamaa vuokrasummaa korvata.

Peruutukset Covid -19 pandemian johdosta

Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana sen perusteella, ettei vuokraaja pääse saapumaan majoitukselle varauksen ajankohtana tai sen takia, että Suomi majoituspaikan sijaintivaltiona tai vuokraajan lähtömaan valtio ovat asettaneet matkustusrajoituksia epidemian tai pandemian takia, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan. Matkustusrajoitukset eivät muodosta Force Majeure -tilannetta, koska epidemiassa / pandemiassa asetettavat kansainväliset / kansalliset matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia.

Varauksen muutos

Mikäli asiakas muuttaa loman ajankohtaa, käsitellään se aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Myöhästyminen tai saapumatta jättäminen

Jos kohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeuta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu majoituskohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

 

 

VUOKRALLEANTAJAN OIKEUS PERUA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, Force Majeure, voi vuokranantaja perua varauksen, jolloin vuokranantajan on mahdollisimman pian ilmoitettava asiakkaalle peruutuksesta. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan, on vuokranantajalla oikeus perua varaus.

AVAINTEN LUOVUTUS

Ennen loman alkua Ylläs Avain lähettää tarkemmat tiedot avainten luovutuksesta. Lomakohteen avaimet ovat saatavissa tulopäivänä klo 17.00 lähtien. Jos asiakas ei palauta mökin avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne huolimattomuuttaan, peritään mökin lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

OLESKELU LOMAKOHTEESSA

Majoituskohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 17.00 lähtöpäivään klo 10.00.

Vuokraan sisältyy

· varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle

· normaalit energiakulut, kalusteet, perusastiasto, ruokailuvälineet, patjat, tyynyt ja peitot

(liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly)

· polttopuut

· loppusiivous

Astianpesuaineet, perusmausteet sekä wc- ja talouspaperit eivät sisälly vuokrahintaan. Liinavaateet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaateet ja pyyhkeet voi tilata lisämaksusta varauksen yhteydessä. Asiakkaan tulee varmistaa liinavaateiden ja pyyhkeiden saatavuus ennakkoon. Liinavaatteet tulee jättää viikattuina sänkyjen päälle.

Oleskelun aikana lomakohteen siivouksesta ja ulkorappusten kunnossapidosta huolehti asiakas itse.

VAHINGOT

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen omistajalle. Majoituskohde ja sen irtaimisto tarkistetaan aina vuokrauksen jälkeen. Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Tupakoinnista huoneistossa peritään 500 € siivouskulu jälkikäteen.

Vuokralaisia suositellaan ottamaan matkavakuutus!

Lemmikkieläin

Lemmikkieläimet ovat kiellettyjä majoituskohteessa

 

HÄIRIÖ TAI VAARATILANTEESTA JOHTUVA VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN

Mikäli vuokralainen ei vuokranantajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistöissä oleville, on vuokrantajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista yllä olevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan vuokraajalta.

HENKILÖMÄÄRÄ, PARKKIPAIKAT JA TUPAKOINTI

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkojen määränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on erikseen sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon vuokranantajan tai kanssa. Kohdetta ei ole lupaa vuokrata edelleen.

Vuokralaiselle on varattu kaksi autopaikkaa. Luvatta pysäköidyt tai varastoidut kohteet poistetaan alueelta. Teltan, peräkärryn, paljun, linja-auton, kuorma-auton, asuntoauton ja -vaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman vuokralle antajan lupaa on kielletty.

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET JA LOMAKOHTEEN LUOVUTUS LÄHTÖPÄIVÄNÄ

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 10.00, ellei laskussa toisin mainita. Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava lomakohteen huoltajalle tai vuokralle antajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen vuokralle antajalle.

Vuokralaisia suositellaan ottamaan matkavakuutus.

Asiakkaan oma lähtösiivous

Loppusiivous kuuluu vuokran hintaan. Asiakas on kuitenkin velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai vuokralaisen lähtötoimia ei ole suoritettu seuraavassa kohdassa todetuin tavoin tai ne on suoritettu puuteellisesti ja lomakohteen vuokranantaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Asunnosta lähtiessä tulee:

· asettaa likaiset astiat astianpesukoneeseen

· viedä roskat ulkona oleviin roskalaatikkoihin

· sammuttaa sähkölaitteet ja sulkea ikkunat

· viedä tyhjät pullot ja tölkit pois

· laitettava huonekalut paikoilleen

· ruokatarvikkeet on vietävä pois tai ne on vietävä jätepisteeseen (kohteeseen ei saa jättää kuivatavaraa)

· palauttaa asunnon avaimet

· mikäli vuokraaja on tilannut liinavaatteet ja pyyhkeet erikseen, ne tulee jättää sänkyjen päälle viikattuina

· Mahdollisista vioista tulee ilmoittaa välittömästi vuokranantajalle

 

 

YLIVOIMAINEN ESTE

Vuokranantaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt, jotka eivät ole johtunut vuokralle antajasta ja jonka seurauksia vuokranantaja ei kohtuudella ole voinut estää. Vuokranantaja ei vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

HUOMAUTUKSET JA VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan kohteen vuokranantajalle. Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana vuokranantajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä vuokranantaja ole niistä korvausvelvollinen. Kohteen sisustus saattaa vähäisessä määrin poiketa markkinointikuvista.

HINTATIEDOT

Vuokranantaja varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus korottaa hintaa virheellä huomioidulle normaalille hintatasolle.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijaosapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

bottom of page